UBKT Tỉnh ủy Gia Lai thông báo kết quả Kỳ họp thứ 28

(BKTO) - Ngày 25/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp lần thứ 28.                
   

Kỳ họp thứ 28 của UBKT Tỉnh ủy Gia Lai.

   

Tại Kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Hải Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Từ năm 2018 đến năm 2021, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hải Hà đã có những khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị. Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Hải Hà làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và nhà trường, cần phải xem xét, xử lý kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy thống nhất giao Đoàn Kiểm tra số 126 (UBKT Tỉnh ủy) tham mưu UBKT Tỉnh ủy thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định đối với đồng chí Nguyễn Hải Hà.

2. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai và các đồng chí Thường trực Huyện ủy có liên quan trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Xem xét kết quả giám sát đối với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Viện có liên quan trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành kiểm sát nhân dân, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy: bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đảng viên có liên quan còn một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đảng viên có liên quan tiếp tục phát huy ưu điểm, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu./.
TRẦN HUYỀN
Cùng chuyên mục
UBKT Tỉnh ủy Gia Lai thông báo kết quả Kỳ họp thứ 28