VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Khẩn trương rà soát, xử lý ngay vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công
(BKTO) - Ngày 25/10, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 7776/CĐ-VPCP về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.