van tai dau khi

PVTrans đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong quý I
(BKTO) - Nhờ gia tăng hiệu quả khai thác đội tàu và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) đã đạt doanh thu 2.043 tỷ đồng trong quý I/2023.