VÌ NGƯỜI NGHÈO

Cả nước chung tay vì người nghèo
(BKTO) - Trong những năm qua, chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" nói riêng và công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp và các ngành.
  • (BKTO) - Sáng 14/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2022.
  • (BKTO) - Phát biểu tại Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo 2019” tối 17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi và cùng các đại biểu nhắn tin ủng hộ người nghèo. “Chúng ta cùng tiếp tục hành động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
  • (BKTO) - Đó làmột trong những yêu cầu mà lãnh đạo KTNN đặt ra đối với các đơn vị trong toànNgành tại Kế hoạch số 1245/KH-KTNN banhành ngày 25/9/2017 về tổ chức, triển khai thực hiện Phongtrào thi đua “KTNN chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Phongtrào thi đua).