VIỆT NAM & NAMIBIA

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Namibia
(BKTO) - Việt Nam và Namibia còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, do đó hai bên cần thúc đẩy quan hệ, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.