VNPT

VNPT hợp tác với ACV triển khai hạ tầng viễn thông chuyển đổi số tại sân bay
(BKTO) - 02 doanh nghiệp của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hạ tầng viễn thông phục vụ chuyển đổi số tại các sân bay.
  • (BKTO) - Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) vừa gợi mở hướng hợp tác giữa Tập đoàn Samsung với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
  • (BKTO) - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) Nguyễn Ngọc Cảnh vừa chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp dịch vụ kết nối internet trên máy bay giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
  • (BKTO) - Dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần mang lại lợi ích chung của hai doanh nghiệp.