Áp dụng kinh nghiệm quốc tế vào thực tiễn hoạt động kiểm toán

(BKTO) - Sáng 25/12, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dự và chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết các nhóm công tác tham gia hoạt động hợp tác quốc tế.
PHONG TRUYEN THONG DA PHUONG TIEN | 25/12/2023 15:33