ban

Nghị định về hoạt động lấn biển
(BKTO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động lấn biển.