Bản tin truyền hình Kiểm toán số 5 năm 2024

Chào mừng quý vị đến với Bản tin Kiểm toán số 5 năm 2024 của Báo Kiểm toán. Bản tin Kiểm toán được phát sóng mỗi tháng 2 số với những tin tức nổi bật trong lĩnh vực kiểm toán cả trong nước và quốc tế.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 12/04/2024 17:11
Bản tin kiểm toán