BẢO HIỂM XÃ HỘI TOÀN DÂN

Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân
(BKTO) - Ngày 08/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.