Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

(BKTO) - Ngày 08/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.                
   

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và các đại biểu bày tỏ quyết tâm triển khai chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước tại Lễ ra quân. Ảnh: BHXH Việt Nam

   

Đây là lần thứ ba BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc.

Lễ ra quân được tổ chức theo hai hình thức trực tuyến và truyền thông lưu động. Với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”, Lễ ra quân năm nay tập trung truyền thông sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ NSNN, ngân sách địa phương với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần…

Mục tiêu của Lễ ra quân là phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết, bằng sự linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với BHXH Việt Nam, trong những năm qua Bưu điện Việt Nam đã phát triển được gần 1 triệu người tham gia mới BHXH tự nguyện và gần 6 triệu người tham gia BHYT hộ gia đình trên toàn quốc.

Với mục tiêu góp phần hiệu quả cùng ngành BHXH Việt Nam phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, ông Chu Quang Hào nhấn mạnh, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Bưu điện Việt Nam xác định công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là nhiệm vụ chính trị, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Bưu điện để đưa ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả mặt công tác này.
                
   

Đội ngũ truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình xuất phát từ trụ sở BHXH Việt Nam (số 7, Tràng Thi, Hà Nội). Ảnh: BHXH Việt Nam

   

Phát biểu phát động Lễ ra quân, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ, BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước ta.
         
Những năm qua, việc triển khai những chính sách BHXH, BHYT đã có nhiều kết quả tích cực.Nổi bật là độ bao phủ BHXH, BHYT liên tục tăng và mở rộng. Tính đến hết ngày 30/4/2022 ước số người tham gia BHXH đạt trên 16,6 triệu người, chiếm 33,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 521 nghìn người so với cùng kỳ năm 2021.
   
   Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt trên 15,3 triệu người, tăng 369 nghìn người so với cùng kỳ, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 152 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
   
   Số người tham gia BHYT trên 85,8 triệu người, đạt tỷ lệ 86,8% dân số.

Nhằm hoàn thiện mục tiêu phát triển người tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác BHXH, BHYT với lộ trình, giải pháp cụ thể; đặc biệt là có các chính sách hỗ trợ mức đóng để tạo đà cho người tham gia, nhất là với chính sách BHXH tự nguyện.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. “Đây là vấn đề cốt lõi để bảo đảm tính bền vững của chính sách” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nêu rõ.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng đề nghị, BHXH các tỉnh, thành phố cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông để dân hiểu, dân biết, dân tin, dân nghe, dân theo, dân làm trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông cao điểm gắn với phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó tập trung truyền thông sâu rộng về những giá trị, lợi ích các chính sách đem đến cho nhân dân, những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa, lâu dài nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của đất nước./.
Đ. KHOA


Cùng chuyên mục
Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân