BẤT BÌNH ĐẲNG

Thị trường chứng khoán Mỹ làm gia tăng bất bình đẳng xã hội trong đại dịch
(BKTO)- Khoảng cách giàu, nghèo của nước Mỹ dự báo sẽ tăng lên nhiều do đại dịch Covid-19, và thị trường chứng khoán được coi là một trong những nguyên nhân lớn của hiện tượng này.