Bế mạc Phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

(BKTO) - Chiều 21/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sau 3,5 ngày làm việc của 2 đợt họp, UBTVQH đã hoàn thành chương trình Phiên họp.Theo đó, UBTVQH đã xem xét, nhất trí 3 nội dung cơ bản trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 01/2022.
                
   

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 6. Ảnh: quochoi.vn

   

Một là, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. UBTVQH đề nghị các cơ quan hữu quan và Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, Báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn.

Hai là, chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định đầu tư toàn bộ Dự án này bằng hình thức đầu tư công và lưu ý Chính phủ cần bổ sung thuyết minh làm rõ một số vấn đề của Dự án, bảo đảm phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. UBTVQH cũng yêu cầu Chính phủ rà soát, điều hòa các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên bố trí vốn cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các dự án trọng điểm có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, có khả năng hấp thụ vốn cũng như có khả năng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Ba là, dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ. Theo đó, UBTVQH nhất trí trình Quốc hội xem xét, thông qua nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo cơ chế thu hút đầu tư, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng TP. Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong thời gian tới.

Đối với dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, UBTVQH sẽ bố trí một buổi riêng trong tháng 12 để xem xét và quyết định nội dung này. UBTVQH cũng sẽ có báo cáo trình Bộ Chính trị về chủ trương cũng như các nội dung của Kỳ họp bất thường.

Tại Phiên họp này, UBTVQH đã xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thông qua Nghị quyết về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của DN bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan sớm khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành ngay trong tháng 12.

UBTVQH cũng đã xem xét sửa đổi Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. UBTVQH nhất trí trước mắt chỉ điều chỉnh một số định mức chi không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và quy định của pháp luật nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội. Giai đoạn 2 sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện, tổng thể, đồng bộ, phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương và các quy định của pháp luật.

Về chương trình công tác năm 2022 của UBTVQH đã được thông qua, Chủ tịch Quốc hội giao các cơ quan có liên quan, trực tiếp là Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tiếp thu tối đa ý kiến của UBTVQH tại phiên thảo luận để hoàn thiện chương trình, xin ý kiến các Ủy viên UBTVQH trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Tại Phiên họp, UBTVQH đã thông qua chương trình hoạt động đối ngoại của UBTVQH năm 2022; cho ý kiến về chương trình đối ngoại hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của UBTVQH, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội. UBTVQH giao Ủy ban Đối ngoại chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của UBTVQH hội tiếp thu tối đa ý kiến, hoàn thiện dự thảo chương trình.
                
   

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

   

Về Báo cáo công tác dân nguyện tháng 11/2021, UBTVQH đánh giá chất lượng công tác dân nguyện đang từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri, đối với công tác dân nguyện, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, cũng như Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao. UBTVQH giao Ban Dân nguyện chủ trì, phối hợp với lấy ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan hữu quan và các kênh khác cung cấp một số thông tin của cử tri gửi đến Kỳ họp bất thường của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện, cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành thông báo kết luận đợt 2, Phiên họp thứ 6 của UBTVQH và hoàn thiện các dự thảo nghị quyết đã được thông qua tại Phiên họp để ký ban hành.

Đ. KHOA
Cùng chuyên mục
Bế mạc Phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội