bhxh tinh nghe an

Nghệ An: Phát hiện nhiều tồn tại trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua Bưu điện
(BKTO) - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An đã bám sát và triển khai kịp thời chỉ đạo của BHXH Việt Nam về thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng qua Bưu điện.
  • (BKTO) - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn. Hiệu quả mang lại là số người tham gia BHXH, BHYT không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển, tỷ lệ bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh còn thấp và có khoảng cách xa so với tỷ lệ bao phủ chung của cả nước.