Bình Thuận: 3 nhóm ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần ưu tiên hỗ trợ

(BKTO) - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải vừa phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

bt251.jpg
UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt 3 nhóm ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ST

3 nhóm ngành hàng, sản phẩm gồm: nhóm ngành hàng, sản phẩm trồng trọt; nhóm ngành hàng, sản phẩm chăn nuôi bò và nhóm ngành hàng, sản phẩm thủy sản nước ngọt, nước mặn, nước lợ. Trong đó, nhóm ngành hàng, sản phẩm trồng trọt gồm: lúa, gạo, nếp, bắp lai, thanh long, sầu riêng, táo, xoài, nhãn, bưởi, rau các loại, cây điều và cây dược liệu các loại.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hằng năm rà soát, đánh giá theo điều kiện phát triển sản xuất, khả năng cân đối ngân sách và đảm bảo, phù hợp những lợi thế, tiềm năng phát triển nhu cầu của thị trường. Qua đó, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung vào danh sách ngành hàng, sản phẩm được khuyến khích ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Nghị định 98)…

Sau 5 năm thực hiện Nghị định 98, đến năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận có 10 chuỗi liên kết được phê duyệt và triển khai tại 3 huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam. Trong đó có 9 chuỗi cấp huyện và 1 chuỗi cấp tỉnh. Tổng kinh phí các dự án, kế hoạch liên kết được cấp thẩm quyền phê duyệt là 51,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 29,4 tỷ đồng.../.

Cùng chuyên mục
Bình Thuận: 3 nhóm ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần ưu tiên hỗ trợ