nam 2023

Lạng Sơn thực hiện Nghị định 75 về bảo hiểm y tế
(BKTO) - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 1634/UBND-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định 75).