BỘ CÔNG AN

Xử lý nghiêm các hành vi trái quy định của pháp luật xổ số
(BKTO) – Bộ Tài chính cho biết, thời gian gần đây đã xuất hiện hiện tượng doanh nghiệp trong nước cung cấp dịch vụ mua vé xổ số nước ngoài không đúng quy định pháp luật.