BỘ CÔNG AN

Tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ đang diễn biến rất phức tạp
(BKTO) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, chiều 20/5, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội nghe Tờ trình về Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về Dự thảo Luật này.