BỘ KHĐT

Tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
(BKTO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có tính đổi mới sáng tạo” (ADB Ventures) vào ngày 07/10.