BỘ QUỐC PHÒNG

Bộ Quốc phòng tổ chức phúc tra kho xăng, dầu chiến thuật toàn quân năm 2024
(BKTO) - Từ ngày 16/5, Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng bắt đầu tổ chức phúc tra kho xăng, dầu chiến thuật toàn quân năm 2024.