Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ

(BKTO) - Chiều 14/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020 – 2022 tại các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương” do ông Trần Kim Lộc – Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và ông Trần Thanh Lâm Kiểm toán trưởng KTNN Chuyên ngành III đồng chủ trì. Phó Tổng KTNN Hà Thị Mỹ Dung đến tham dự và chỉ đạo hội nghị.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 14/11/2023 19:01