Chủ tịch Quốc hội

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội dự kiến họp 26 ngày
(BKTO) - Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 7 là 26 ngày, khai mạc vào ngày 20/5/2024 và bế mạc vào sáng 27/6/2024.