chương trình mục tiêu quốc gia

Cao Bằng giải ngân 414,8 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
(BKTO) - Tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã giải ngân được 414,8 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm.
  • (BKTO) - Năm 2024, kế hoạch vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là 27.220 tỷ đồng. Đến hết tháng 5, nguồn vốn này đã giải ngân được 7.555,3 tỷ đồng, đạt 27,76% kế hoạch. Còn 1.058,1 tỷ đồng vốn CTMTQG chưa được phân bổ.
  • (BKTO) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị, địa phương được kiểm toán xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo kết luận của Kiểm toán nhà nước - Khu vực X.
  • (BKTO) - Chiều 04/6, tiếp tục Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trả lời câu hỏi của các đại biểu về vấn đề bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh mong muốn trong dài hạn, chúng ta có một Chương trình mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường.