chuyen cong tac

Một Việt Nam năng động, yêu chuộng hòa bình, tích cực hợp tác và hội nhập
(BKTO) - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hoa Kỳ và Brazil cho thấy một Việt Nam năng động và phát triển, yêu chuộng hòa bình, tích cực hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến trình quốc tế, đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc (LHQ), Việt Nam - Hoa Kỳ, Việt Nam - Brazil theo đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII.