CỔ PHIẾU

"Nóng" chuyện cổ tức ngân hàng
(BKTO) - Chia cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt, mục tiêu lợi nhuận, cổ phiếu ngân hàng có còn sóng… là những vấn đề được quan tâm trong mùa đại hội cổ đông năm nay