CO2

Hải Phòng: Tăng cường các công tác chuyển đổi xanh, giảm phát thải CO2
(BKTO) - Thành phố Hải Phòng đang tập trung nguồn lực, tăng cường các công tác chuyển đổi xanh, giảm phát thải CO2 trong các khu công nghiệp (KCN), tiến tới xây dựng và phát triển mở rộng mô hình KCN sinh thái trên địa bàn thành phố.