PVN trên lộ trình triển khai mục tiêu cắt giảm 15,55 triệu tấn CO2

(BKTO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình, đến năm 2025 dự kiến cắt giảm 15,55 triệu tấn CO2 so với phát thải cơ sở năm 2010 và giai đoạn 2031-2050 sẽ triển khai nhiều giải pháp “xanh" hóa các dự án.

lo-trinh-0.jpg
PVN trên lộ trình triển khai mục tiêu cắt giảm 15,55 triệu tấn CO2. Ảnh minh họa

Nỗ lực cắt giảm phát thải CO2 đến năm 2025

Chia sẻ về lộ trình thực hiện giảm phát thải khí nhà kính của PVN từ nay đến 2025 và giai đoạn 2031-2050, Chủ tịch HĐTV PVN Hoàng Quốc Vượng cho biết, PVN đã ban hành Quyết định số 2128/QĐ-DKVN nhằm chủ động giảm thiểu các loại khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra các hiện tượng biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch để chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong tương lai.

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình, đến năm 2025, toàn Tập đoàn dự kiến cắt giảm 15,55 triệu tấn CO2 so với phát thải cơ sở năm 2010.

Giai đoạn 2031-2050 sẽ triển khai các giải pháp “xanh" hóa các Nhà máy Điện than, các dự án CCUS (công nghệ, thị trường, chính sách); tiếp tục thực hiện các dự án sản xuất năng lượng sạch như hydrogen “xanh", NH3 xanh" có tính khả thi; phát triển chuỗi giá trị CCUS, hydrogen “xanh”, NH3 "xanh" trong nước và hướng tới tham gia thị trường khu vực, thế giới; Triển khai chuyển đổi nhiên liệu sạch cho các phương tiện vận tải biển.

Chủ trì buổi tọa đàm về “Xu thế phát triển thị trường các bon, đánh giá tác động và đề xuất lộ trình, giải pháp cắt giảm phát thải khí nhà kính cho PVN” vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, PVN sẽ nỗ lực thực hiện để đạt mục tiêu theo lộ trình đã đề ra.

lo-trinh-1.jpg
Quang cảnh Tọa đàm. Ảnh: PVN

Theo thống kế của Ngân hàng Thế giới, hiện có tới 23% tổng lượng phát thải toàn cầu đang được định giá và kiểm soát bởi các công cụ carbon. Mặc dù một lượng lớn phát thải khí nhà kính được định giá và ngày càng có nhiều công cụ định giá carbon được triển khai nhưng giá carbon nhìn chung vẫn ở mức thấp để đạt được các mục tiêu khí hậu quốc tế.

Ở Việt Nam, hiện có thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu hóa thạch, tuy nhiên chưa có thuế đối với việc phát thải CO2 như một số quốc gia trên thế giới và hiện còn trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có mức thuế cụ thể và biện pháp bắt buộc thực hiện.

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc thiết kế thị trường carbon trong nước là việc phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính và định giá carbon. Việc định giá carbon sẽ tác động lớn đến phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực điện, sản xuất công nghiệp và giao thông.

Thị trường carbon ở Việt Nam đang trong giai đoạn đầu và đang chuẩn bị cho việc phát triển và giao dịch carbon trong nước. Với những cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tại COP26, thị trường carbon trong nước sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2027, Việt Nam sẽ xây dựng các hệ thống quy định, chính sách tạo nền tảng cho thị trường vận hành cũng như thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon và chính thức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon từ năm 2028.

Hiện nay phát thải khí nhà kính của Việt Nam vào khoảng 40 triệu tấn CO2 tương đương, trong đó lĩnh vực năng lượng chiếm khoảng 2/3, còn lại là các lĩnh vực khác.

Tính đến nay, các công ty dầu khí lớn trên thế giới và trong khu vực hầu hết đã công bố cam kết lộ trình để giảm phát thải nhà kính, đồng thời tăng cường đầu tư vào các dạng năng lượng sạch và công nghệ khử carbon.

Có thể thấy, đầu tư vào các dạng năng lượng sạch và giải pháp khử carbon không những khả khi về mặt công nghệ mà còn mang lại hiệu quả kinh tế thông qua việc giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả vận hành mang tính phát triển bền vững và tạo tăng trưởng trong tương lai.

Lộ trình, giải pháp cắt giảm phát thải khí nhà kính của PVN

Đi đầu trong lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam, PVN đã công bố các mục tiêu giảm phát thải. Theo các nghiên cứu, đánh giá, lượng phát thải từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng lượng phát thải ngành năng lượng. Điều này đạt được là do các hệ thống thiết bị, công nghệ sản xuất của PVN hiện đại so với mặt bằng chung của ngành năng lượng Việt Nam.

Cụ thể, số liệu năm 2020 cho thấy, tỷ trọng phát thải của PVN chỉ chiếm khoảng 7% phát thải khí nhà kính của lĩnh vực năng lượng (19,5/273 triệu tấn CO2 tương đương).

Còn kết quả kiểm kê khí nhà kính của PVN giai đoạn 2010-2022 cho thấy, phát thải của PVN vào khoảng trên dưới 20 triệu tấn CO2 tương đương/năm, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là lĩnh vực điện (53,5%), tiếp theo là lĩnh vực E&P chiếm tỷ trọng 22,22% và lĩnh vực chế biến dầu khí chiếm tỷ trọng 15,5%.

Tuy nhiên trong giai đoạn đến 2035 và 2035-2050, nếu không có các biện pháp giảm phát thải thì tỷ trọng phát thải sẽ tăng nhanh chủ yếu ở lĩnh vực điện. Hiện Tập đoàn đang cập nhật kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính theo các cam kết mới của Việt Nam.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Ban Chiến lược của Tập đoàn đã có những nghiên cứu chuyên sâu về hiện trạng và xu thế phát triển thị trường các bon trên thế giới và Việt Nam; đánh giá tác động đến năng lượng lĩnh vực dầu khí và các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính; hiện trạng phát thải khí nhà kính tại Việt Nam cùng những đề xuất, kiến nghị giảm phát thải khí nhà kính cho PVN.

Chủ tịch HĐTV PVN Hoàng Quốc Vượng đề nghị Ban Chiến lược và các thành viên HĐTV, lãnh đạo các Ban chuyên môn của PVN cần tiếp tục rà soát lại công tác kiểm kê phát thải khí nhà kính ở từng đơn vị để báo cáo Tập đoàn hằng năm. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, đẩy mạnh các giải pháp khoa học công nghệ, tiếp tục xây dựng chiến lược, lộ trình giảm phát thải của PVN phù hợp với lộ trình của Chính phủ./.

Cùng chuyên mục
PVN trên lộ trình triển khai mục tiêu cắt giảm 15,55 triệu tấn CO2