Công đoàn KTNN khu vực V: Nỗ lực không ngừng để chăm lo tốt hơn cho đời sống của người lao động, vì cộng đồng

Ngày 04/3, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực V (TP. Cần Thơ), Công đoàn KTNN khu vực V đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

faedf5be0bf0d6ae8fe1.jpg
Lãnh đạo Công đoàn KTNN và lãnh đạo KTNN khu vực V chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn KTNN khu vực V
nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: N.NHƯ

Ủy viên Ban Thường Vụ Công đoàn KTNN Vũ Khắc Tiến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội về phía đơn vị có Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Tín, cùng toàn thể công chức, người lao động đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn KTNN khu vực V đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy và Công đoàn KTNN để triển khai và tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật; đồng thời tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của đơn vị; thường xuyên có các hình thức phổ biến, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công tác công đoàn.

Công đoàn đã phối hợp thường xuyên, kịp thời với lãnh đạo đơn vị để thực hiện vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công chức, người lao động; phối hợp với lãnh đạo cơ quan chăm lo đời sống, vật chất tinh thần, động viên công chức, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, trình độ công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn chuyên môn của đơn vị, góp phần vào thành tích chung của KTNN khu vực V và tổ chức công đoàn.

Các hoạt động xã hội, từ thiện được tập trung tổ chức triển khai và tiếp tục được đẩy mạnh như xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, bệnh nhân nghèo.... được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả công chức, người lao động trong đơn vị, tạo được sự gắn kết giữa Công đoàn KTNN khu vực V và các địa phương trên địa bàn quản lý của KTNN khu vực V.

Trong 5 năm (2018-2023), Công đoàn KTNN khu vực V đã tổ chức nhiều hoạt động công đoàn cho công đoàn viên đơn vị và thiện nguyện với tổng số tiền 1.295 triệu đồng. Trong đó, nổi bật là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công; hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19; hỗ trợ kinh phí xây cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ học sinh nghèo; xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa...

Công đoàn cơ sở đã cùng với chính quyền KTNN khu vực V tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời, đơn vị đã tham gia đầy đủ phong trào thi đua yêu nước do KTNN phát động và đạt được nhiều kết quả; nhiều tổ chức, cá nhân được khen thưởng...

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn KTNN, Ban Chấp hành công đoàn KTNN khu vực V xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 như: Tập trung vào công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn KTNN; hàng năm xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn; chăm lo đời sống, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú, giới thiệu kết nạp Đảng.

dh-kv5.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.NHƯ

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Nguyễn Đức Tín chúc mừng kết quả đã đạt được của Công đoàn KTNN khu vực V trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí cho rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Công đoàn và toàn thể đoàn viên công đoàn KTNN khu vực V sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu mà Đại hội đã đề ra; cùng với đơn vị thực hiện thành công mọi nhiệm vụ được lãnh đạo KTNN giao. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn KTNN Vũ Khắc Tiến đã đánh giá cao những kết quả công tác Công đoàn KTNN khu vực V đã đạt được thời gian qua; đồng thời khẳng định những kết quả này đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công đoàn KTNN, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của chính đơn vị.

Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới của các tổ chức công đoàn rất nhiều, gắn với sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN; ông Vũ Khắc Tiến đề nghị Công đoàn KTNN khu vực V tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc bố trí hợp lý nguồn lực để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Công đoàn KTNN khu vực V cần phối hợp với Lãnh đạo đơn vị sớm xây dựng chi tiết các chương trình, kế hoạch hoạt động chuyên môn, thể thao, văn hóa, tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN; đồng thời kỳ vọng các đồng chí trong Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp nối và thực hiện đạt kết quả tốt hơn nữa các công tác trong thời gian tới.

Tiếp đó, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn KTNN khu vực V nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng chuyên mục
Công đoàn KTNN khu vực V: Nỗ lực không ngừng để chăm lo tốt hơn cho đời sống của người lao động, vì cộng đồng