DẦU KHÍ

Tăng mạnh doanh thu từ tài sản trí tuệ dầu khí
(BKTO) - Với vai trò, sứ mệnh và năng lực cốt lõi gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) sẽ hỗ trợ Tập đoàn đạt trình độ khoa học công nghệ ngang tầm khu vực trong tất cả các lĩnh vực và một số lĩnh vực ngang tầm thế giới.
  • (BKTO) - Nhấn mạnh chất lượng nhân lực đóng vai trò quan trọng trong phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu, cần xác định mục tiêu và hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực dầu khí.
  • (BKTO) - Cần khai mở những cơ hội mới, vượt qua những khó khăn, thách thức để thực hiện tốt công tác thăm dò khai thác, góp phần giúp ngành dầu khí phát triển vững mạnh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.
  • (BKTO) - Theo thông tin từ Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất vẫn xuất bán sản phẩm xăng dầu nhằm đảm bảo một phần nguồn cung cho thị trường trong nước ngay cả khi dừng hoạt động để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 5 theo kế hoạch.