dau thau hoa chat

Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)
(BKTO) - Sáng 23/6, với 460/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,12% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).