Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)

(BKTO) - Sáng 23/6, với 460/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 93,12% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ong-manh.jpg
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VPQH

Luật Đấu thầu (sửa đổi) gồm 10 chương 96 điều, quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu, hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, về phạm vi áp dụng Luật Đấu thầu đối với doanh nghiệp nhà nước và dự án sử dụng vốn nhà nước, tại Kỳ họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã báo cáo Quốc hội 02 phương án quy định trong Luật về nội dung này.

Qua tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường, UBTVQH tiếp thu theo hướng đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và quyền tự chủ của doanh nghiệp, không thu hẹp hoặc mở rộng đối tượng quá mức; một mặt, bảo đảm việc đấu thầu mang lại lợi ích kinh tế cho bên mời thầu, mặt khác, bảo đảm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh, bình đẳng, công khai, minh bạch.

Vì vậy, UBTVQH báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định về phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu bao gồm: Các gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Liên quan đến quy định đấu thầu tập trung, mua thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tiếp tục góp ý đối với các điều, khoản quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế.

UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Xã hội, Bộ Y tế và một số đại biểu Quốc hội làm việc trong ngành y tế về những nội dung tiếp thu, chỉnh lý liên quan đến lĩnh vực y tế.

Trên cơ sở đó rà soát, thống nhất về thuật ngữ sử dụng trong Luật; thống nhất quy định về mua sắm tập trung đối với mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít; rà soát quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, thiết bị y tế.

Đồng thời, tiếp thu, bổ sung quy định về thanh toán từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế trong trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu; chỉnh lý quy định về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tự quyết định việc mua sắm trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình; chỉnh lý quy định về ưu đãi trong mua thuốc.

Về hình thức chỉ định thầu, ông Lê Quang Mạnh cho biết, có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, quy định chặt chẽ hơn các trường hợp và thẩm quyền quyết định các trường hợp chỉ định thầu để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu; bên cạnh đó, rà soát, bổ sung Điều 23 của Dự thảo Luật chỉnh lý, luật hóa một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đã được quy định tại Quyết định số 17/2019 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Có ý kiến cho rằng, việc chỉ định thầu nên mở rộng thêm ngoài những trường hợp như trong quy định, đề nghị thực hiện phương pháp chỉ định thầu giảm giá vì có những trường hợp mang lại hiệu quả cao hơn…

Về vấn đề này, theo UBTVQH, ý nghĩa của hoạt động đấu thầu trong những năm qua một mặt mang lại lợi ích cho bên mời thầu, nhằm lựa chọn nhà thầu cạnh tranh về giá cả, chất lượng tốt; mặt khác, việc đấu thầu nhằm đảm bảo tính công khai, tính minh bạch, mang lại môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh.

Nếu tăng cường áp dụng chỉ định thầu thì trong một số trường hợp có thể dẫn đến tình trạng “xin - cho”, làm giảm tính cạnh tranh do nhà thầu không thân quen với chủ đầu tư sẽ không có cơ hội được tham dự thầu, doanh nghiệp nhỏ sẽ khó có cơ hội cạnh tranh. Ngoài ra, hiện nay đấu thầu qua mạng đang được đẩy mạnh với thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian nên việc mở rộng chỉ định thầu là không cần thiết.

Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ quy định như Dự thảo luật, không mở rộng thêm các trường hợp chỉ định thầu.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Cùng chuyên mục
 • Quốc hội đồng ý tăng hạn tuổi phục vụ của công an nhân dân
  8 tháng trước Pháp luật
  (BKTO) - Với 83,81% đại biểu Quốc hội tán thành, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân đã được Quốc hội biểu quyết thông qua vào chiều 22/6. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.
 • Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)
  8 tháng trước Pháp luật
  (BKTO) - Sáng 22/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), với 94,74% đại biểu Quốc hội tán thành.
 • Luật Đất đai phải xóa bỏ được quy hoạch treo
  8 tháng trước Pháp luật
  (BKTO) - Chỉ ra thực trạng cư dân tại khu vực quy hoạch treo sống trong cảnh thấp thỏm, khổ sở, đại biểu Quốc hội đề nghị, sửa đổi Luật Đất đai lần này cần có những quy định xác thực, rõ ràng, khả thi để xóa bỏ tình trạng này.
 • Đảm bảo lợi ích, sinh kế của người dân khi thu hồi đất
  8 tháng trước Pháp luật
  (BKTO) - Thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội tiếp tục đề nghị làm rõ hơn quy định về cơ chế thỏa thuận, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cũng như đảm bảo cuộc sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng.
 • Xóa bỏ bất công do chênh lệch địa tô
  8 tháng trước Pháp luật
  (BKTO) - Để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai cần giải quyết tốt hai vấn đề về chênh lệch địa tô và giá đất - đại biểu Quốc hội Trần Văn Khải (Đoàn Hà Nam) nhấn mạnh khi phát biểu thảo luận về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), sáng 21/6.
Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi)