Đề xuất nâng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng

(BKTO) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đang đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

ttxvn-ncc.jpg
Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất nâng mức trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng theo 2 phương án. Ảnh minh họa

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ (Nghị định 75) quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị là 2.000.000 đồng/người/tháng.

Trên cơ sở đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Cụ thể, phương án 1: Điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 1.624.000 đồng lên thành 2.055.000 đồng (cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 55.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 26,54%).

Phương án 2: Điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 1.624.000 đồng lên thành 2.111.000 đồng (cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 111.000 đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng là 29,99%).

Trên cơ sở mức chuẩn được quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung, các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng, hằng năm, một lần được điều chỉnh tăng theo mức chuẩn và được thực hiện kể từ ngày 01/7/2023.

Riêng đối với mức chi chế độ điều dưỡng, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thời điểm điều chỉnh tăng theo mức chuẩn kể từ ngày 01/01/2024 để đảm bảo các đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng trong năm 2023 được thực hiện thống nhất cùng một mức chi tính theo mức chuẩn quy định tại Nghị định 75.

Với mức chuẩn hiện hành quy định tại Nghị định 75 là 1.624.000 đồng, kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng năm 2023 là 29.495 tỷ đồng.

Theo phương án 1, nếu nâng mức chuẩn lên 2.055.000 đồng, kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng năm 2023 là 32.223 tỷ đồng, tăng thêm 2.728 tỷ đồng.

Theo phương án 2, nếu nâng mức chuẩn lên 2.111.000 đồng, kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng năm 2023 là 32.663 tỷ đồng, tăng thêm 3.168 tỷ đồng và cao hơn 440 tỷ đồng so với phương án 1.

Dự thảo cũng sửa đổi khoản 11 Điều 13 Nghị định số 75 về mức quà tặng bằng tiền mặt và hiện vật đối với gia đình, cá nhân. Theo Bộ LĐ-TB&XH, mức quà tặng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ, cơ quan trung ương đối với gia đình và cá nhân theo quy định hiện hành như sau: Tiền mặt 500.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân và hiện vật trị giá 150.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.

Đến nay, mức quà tặng trên là quá thấp, vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất sửa đổi các mức quà tặng trên như sau: Quà tặng tiền mặt là 1.000.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân và hiện vật trị giá 250.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân. Nội dung này thực hiện vào các dịp lễ, Tết theo chương trình công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ, cơ quan trung ương và được sử dụng trong phạm vi dự toán được giao hằng năm của Bộ LĐ-TB&XH.

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định như: Quy định về cách tính thâm niên tham gia kháng chiến để hưởng trợ cấp ưu đãi một lần; mức chi tối đa đối với quà tặng cho đối tượng đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung và các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công; quy định về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; hỗ trợ chăm sóc y tế, phục hồi sức khỏe người có công tại các cơ sở nuôi dưỡng; hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công; hỗ trợ người có công đang nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng về thăm gia đình…

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất bổ sung nguyên tắc làm tròn số khi tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi được quy định theo mức chuẩn; bổ sung thêm quy định về chi phí phục vụ chi trả đến người thụ hưởng tối đa bằng 0,75% tổng số kinh phí chi trả chế độ của toàn ngành và quy định về việc lựa chọn tổ chức dịch vụ chi trả chế độ ưu đãi người có công./.

Cùng chuyên mục
Đề xuất nâng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng