dien mao tp hai duong

Dự án hơn 1.700 tỷ đồng sẽ thay đổi diện mạo TP Hải Dương
(BKTO) - Ước tính sẽ có khoảng trên 50% người dân của TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) hưởng lợi từ dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực đang được triển khai.
  • (BKTO) - Nhờ việc triển khai các giải pháp tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý quy hoạch kiến trúc gắn với chỉnh trang và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại trong nhiều năm qua, diện mạo TP. Hải Dương xứng tầm đô thị loại 1.