Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Hưng Yên

(BKTO) - Ngày 08/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2004/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

cac-dai-bieu-du-buoi-lam-viec.png
Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Nguồn baohungyen.vn

Cùng tham gia Đoàn giám sát có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

dong-chi-tran-thanh-man-cung-doan-giam-sat-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-lam-viec-voi-tinh-hung.jpg
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2004/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Ảnh: Nguồn nhandan.vn

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2004/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các thành viên Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tỉnh Hưng Yên làm rõ nguyên nhân của tình trạng thiếu giáo viên và giải pháp khắc phục; hạn chế về trình độ của một bộ phận giáo viên, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin; việc chi trả cho hoạt động tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; mức độ đáp ứng của giáo viên và học sinh trong dạy tích hợp và tổ hợp bộ môn; công tác tiếp nhận ý kiến, đóng góp của dư luận xã hội về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; công tác xã hội hóa về cơ sở vật chất, các loại hình đào tạo.

chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-hung-yen-tran-quoc-van-giai-trinh-voi-doan-giam-sat-cua-uy-ban-thu.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn giải trình với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Nguồn nhandan.vn

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã giải trình các nội dung, yêu cầu của Đoàn giám sát về đẩy mạnh xã hội hoá trong giáo dục để giảm áp lực trong hệ thống giáo dục công lập; tiếp tục rà soát, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo các môn học, xây dựng phương án sắp xếp, điều chuyển giáo viên tại đơn vị, địa phương; ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ, tỉnh Hưng Yên cần nghiên cứu kỹ nội dung Nghị quyết 88 và các văn bản hướng dẫn để khẳng định rõ nội dung nào thực hiện tốt, nội dung nào thực hiện chưa tốt; việc gì đã làm, đang làm, chưa làm. Những vấn đề dư luận xã hội, nhân dân quan tâm nhiều như giá cả sách giáo khoa; nội dung, chương trình dạy và học.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý tỉnh Hưng Yên cần quan tâm giải quyết tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên các môn học, cấp học. Quy mô, cơ cấu, chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở một số cơ sở giáo dục chưa phù hợp. Các chỉ tiêu chưa đạt như tỷ lệ phòng học kiên cố, cao tầng của giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông; tỷ lệ giáo viên trên chuẩn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học và quản lý giáo dục ở một số cơ sở giáo dục chưa hiệu quả; chưa thật sự quan tâm đến công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành. Một số trường thiếu phòng chức năng, trang, thiết bị đồ dùng dạy học.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ nhà giáo và học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo.

Cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhất là phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, tạo động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm để nhân dân hiểu hơn, từ đó đồng thuận, chia sẻ, ủng hộ nhiều hơn cho ngành giáo dục đào tạo trong năm 2023 và những năm tới.

Tại buổi làm việc, tỉnh Hưng Yên đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục quan tâm, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù cho giáo viên nhằm ưu tiên và hỗ trợ bảo đảm thu nhập cho giáo viên.

Về việc thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, Chính phủ cần xác định nhu cầu tuyển dụng, giao chỉ tiêu đào tạo gắn với việc giao biên chế giáo viên để bảo đảm vị trí việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Bộ Nội vụ nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền tạm thời chưa áp dụng tinh giản biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời điểm này./.

Cùng chuyên mục
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Hưng Yên