Dòng vốn chính sách vẫn bền bỉ tuôn chảy hỗ trợ người dân

(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn cả từ các yếu tố bên trong và bên ngoài, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam vẫn thực thi các giải pháp có hiệu quả, duy trì cho dòng vốn tín dụng chính sách bền bỉ lan tỏa vào nền kinh tế, đến được đúng các đối tượng cần hỗ trợ, đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội.

Dòng vốn chính sách vẫn bền bỉ tuôn chảy hỗ trợ người dân
Tổ tiết kiệm và vay vốn bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức sinh hoạt định kỳ với bà con nhân dân. Ảnh: HT

Những thành tựu vượt qua khó khăn

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, động viên được sự tham gia tích cực của toàn xã hội, góp phần đáng kể giảm số hộ nghèo, tăng số hộ khá, cải thiện từng bước đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả là việc hình thành kênh tín dụng dành riêng cho người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, cụ thể hóa quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về phát triển các ngân hàng chính sách hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Năm 2023 diễn ra với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát cao, thương mại toàn cầu sụt giảm, giá cả hàng hóa cơ bản biến động mạnh, xung đột địa chính trị; ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục neo giữ lãi suất điều hành ở mức cao. Trong nước, các động lực tăng trưởng xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng đều gặp thách thức do cầu thế giới thấp; doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do đơn hàng, thị trường sụt giảm...

Tập trung thực hiện chuyển đổi số
Một trong những giải pháp được đưa ra để nâng cao năng suất hoạt động là tập trung thực hiện chuyển đổi số, triển khai các dự án trọng tâm nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng toàn diện cho các đối tượng khách hàng của ngân hàng.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tín dụng chính sách xã hội cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

Sự khó khăn chung này đã ảnh hưởng trực tiếp về mọi mặt trong đời sống kinh tế xã hội của người dân, đặc biệt nhóm người nghèo, người thu nhập thấp, những người yếu thế trong xã hội… luôn là nhóm những đối tượng dễ bị tổn thương.

Đứng trước những nhiệm vụ chính trị vô cùng khó khăn này, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thể hiện tinh thần kiên cường, sẵn sàng dấn thân trên những mặt trận gian nan nhất, quyết tâm sát cánh cùng người dân nghèo vượt qua mọi khó khăn.

Kết quả hoạt động năm 2023 của NHCSXH chính là những con số sinh động nhất cho thấy những nỗ lực cùng các giải pháp hợp lý hiệu quả mà ngân hàng này đã thực thi trong năm qua. Tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt 108.044 tỷ đồng, với hơn 2,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến 31/12/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 332 nghìn tỷ đồng, với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến 31/12/2023 đạt trên 346 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 49 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 17% so với năm 2022. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 39.174 tỷ đồng, tăng 8.573 tỷ đồng so với năm 2022. Một số chi nhánh có số tuyệt đối nguồn vốn nhận ủy thác tăng cao, như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc…

Đến hết năm 2023, dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 38.400 tỷ đồng, với 615,6 nghìn lượt khách hàng được vay vốn, đạt 100% kế hoạch được giao trong 2 năm 2022 - 2023.

NHCSXH đã giải ngân tổng số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất 2% đạt 158.994 tỷ đồng, cho hơn 3,3 triệu khách hàng; thực hiện hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền cả giai đoạn 2022 - 2023 là 2.995,2 tỷ đồng.

Trong năm, vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 790 nghìn lao động, trong đó giúp gần 8,6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và trên 2.000 người vừa chấp hành xong án phạt tù có việc làm.

Vốn tín dụng chính sách cũng giúp gần 97.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; giải ngân hơn 4.000 hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến cho học sinh, sinh viên; xây dựng trên 1.435 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 1.383 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 15.000 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp…

Tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới

Dòng vốn chính sách vẫn bền bỉ tuôn chảy hỗ trợ người dân
Ông Phan Trọng Thoán ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đầu tư chăn nuôi từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: NT

Để đạt được những kết quả trong năm 2023, NHCSXH đã chủ động bám sát nghị quyết của Chính phủ; chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nghị quyết của Hội đồng quản trị NHCSXH để tập trung chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn.

Qua đó, hoạt động của NHCSXH đã đáp ứng được các nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, giải ngân kịp thời đến khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách.

Những kết quả đạt được là sự động viên khích lệ cho NHCSXH tiếp tục vững bước trong giai đoạn mới, phát huy tinh thần vượt qua khó khăn thách thức, đặc biệt trước bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế năm 2024 vẫn còn có nhiều biến cố khó lường.

Trong phương hướng hoạt động năm 2024, lãnh đạo NHCSXH đã yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục tham mưu Chính phủ, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng về trọng tâm, ưu tiên bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm, toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên NHCSXH đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2024 ngay khi được Thủ tướng Chính phủ giao. Cùng với đó, Tổng giám đốc NHCSXH đã chỉ đạo toàn thể hệ thống không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, theo đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống./.

Cùng chuyên mục
Dòng vốn chính sách vẫn bền bỉ tuôn chảy hỗ trợ người dân