DỰ ÁN CAO TỐC

9 tháng, tỷ lệ giải ngân của Bộ Giao thông vận tải đạt 61%
(BKTO) - Tính đến hết tháng 9/2023, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giải ngân được 58.000 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm.