DỰ ÁN CAO TỐC

Cần hơn 250.000 tỷ đồng "nâng đời" cao tốc phân kỳ, ngân sách mới cân đối được 8% nhu cầu
(BKTO) - Trên cơ sở lấy ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất danh mục 28 cao tốc phân kỳ cần ưu tiên nâng cấp, mở rộng với tổng nhu cầu vốn khoảng 247.660 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay ngân sách trung ương và địa phương mới cân đối được 18.763 tỷ đồng cho 5 dự án, đáp ứng gần 8% nhu cầu...