du an duong ven bien tinh binh dinh

Bình Định: Dự án Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội
(BKTO) - Việc đầu tư Dự án Đường ven biển đoạn từ Cát Tiến - Diêm Vân là hết sức cần thiết; tạo kết nối giao thông thuận lợi, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên biển và các nguồn lực khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định và các vùng phụ cận.