dự án

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
(BKTO) - Đây là yêu cầu Thông báo số 340/TB-VPCP ngày 22/7/2024 kết luận Phiên họp thứ 2 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.