du thao luat dau thau sua doi

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): Doanh nghiệp băn khoăn còn nhiều vướng mắc
(BKTO) - Theo các chuyên gia, tại Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), bên cạnh các quy định mới góp phần giải quyết các hạn chế, bất cập trong Luật hiện hành thì cũng còn một số quy định chưa phù hợp, vẫn tạo nên những vướng mắc có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp.