EVN, PVN và TKV phải đảm bảo sản xuất, cung ứng điện

(BKTO) - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV) yêu cầu Hội đồng thành viên các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo sản xuất, cung ứng điện trong thời gian tới.

2(2).jpg
Cần đảm bảo sản xuất, cung ứng điện trong thời gian tới. Ảnh: baodautu.vn

Yêu cầu trên được lãnh đạo UBQLV đưa ra nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 về việc đảm bảo cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.

Đầu năm 2024, nhu cầu phụ tải toàn quốc có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023 (tháng 3 tăng khoảng 13,2% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức bình quân do Bộ Công Thương phê duyệt là 8,6%). Do đó, các Tập đoàn cần triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo sản xuất, cung ứng điện.

Một là, tập trung chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện; rà soát tổng thể, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động cung ứng điện và cung cấp than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới.

Bảo đảm việc cung ứng điện, than, khí cho sản xuất điện trong thời gian tới vững chắc, ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt các tháng mùa khô, cao điểm; chủ động, tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đồng bộ, liên thông, an toàn, hiệu quả.

Hai là, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, tin cậy các nhà máy điện hiện hữu, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2024.

Ba là, chịu trách nhiệm về tiến độ đầu tư các dự án năng lượng trọng điểm, như Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối; đường dây 500kV Mosoon - Thạnh Mỹ, đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống; Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I; Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng, chuỗi dự án điện - khí Lô B...

Đối với EVN, lãnh đạo UBQLV yêu cầu chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai để hoàn thành sớm nhất có thể các Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối cấp điện cho miền Bắc (phấn đấu nhất định hoàn thành và đóng điện trong tháng 6/2024).

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm, cố gắng phấn đấu để hoàn thành đóng điện các dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng, NMTĐ Ialy mở rộng, NMNĐ Quảng Trạch I, đường dây 500kV Mosoon - Thạnh Mỹ, đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống trong năm 2024, góp phần đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới. Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án nguồn điện quan trọng khác.

Với PVN, cần thực hiện mọi giải pháp đảm bảo tiến độ chuỗi dự án khí - điện Lô B theo Quy hoạch điện VIII. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trọng điểm khác, như Dự án khí - điện Cá Voi Xanh, dự án Thị Vải - Nhơn Trạch.

Lập kế hoạch và chỉ đạo bảo đảm việc cung cấp khí cho sản xuất điện ổn định, liên tục, đầy đủ, không gián đoạn theo kế hoạch cấp khí cho sản xuất điện năm 2024 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt và các cam kết hợp đồng đã ký.

Với TKV, lãnh đạo UBQLV yêu cầu phải chỉ đạo Tổng công ty điện lực TKV đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án NMNĐ Na Dương II, đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các biện pháp chỉ đạo, điều hành khai thác, cân đối nguồn than (bao gồm nguồn cung than nhập khẩu), hoạt động chế biến pha trộn, logistic theo đúng kế hoạch cấp than cho sản xuất điện năm 2024 đã được phê duyệt để bảo đảm duy trì ổn định, liên tục, đầy đủ việc cung cấp than cho các hộ sản xuất điện theo hợp đồng đã ký.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện; các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển thị trường than theo Đề án phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh.

Lãnh đạo UBQLV đề nghị Hội đồng thành viên EVN, PVN, TKV nghiên cứu, xem xét chỉ đạo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, rà soát công tác chuẩn bị, bố trí nguồn lực ưu tiên phù hợp, chủ động làm việc với các cơ quan có liên quan, kịp thời báo cáo vướng mắc, kiến nghị giải pháp, đề xuất cơ chế chính sách nhằm đồng bộ và hỗ trợ việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.

Cùng chuyên mục
EVN, PVN và TKV phải đảm bảo sản xuất, cung ứng điện