FRC đánh giá thông lệ Báo cáo kiểm toán

(BKTO) - Hội đồng Báo cáo tài chính Anh (FRC) vừa qua có bài viết về đánh giá thông lệ Báo cáo kiểm toán. Trước đó vào tháng 8/2022, FRC cũng đã xuất bản tài liệu về sơ đồ thông tin phản ánh tình trạng Báo cáo kiểm toán tại Anh hiện nay.                
   

FRC khảo sát gần 400 Báo cáo kiểm toán. Ảnh:ft.com

   

Báo cáo kiểm toán là kênh liên lạc chính giữa kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính. Ngoài việc cung cấp ý kiến truyền thống về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, các Báo cáo kiểm toán cũng mô tả những rủi ro và sai sót trọng yếu ảnh hưởng lớn đến chiến lược tổng thể, việc phân bổ nguồn lực và định hướng của đoàn kiểm toán. Kiểm toán viên cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về phương thức áp dụng nguyên tắc trọng yếu và phạm vi của cuộc kiểm toán.

Các đánh giá thị trường kiểm toán gần đây cho thấy “tính hữu dụng trong việc ra quyết định” của thông tin tài chính các công ty công bố cần được cải thiện hơn nữa. Những năm qua, FRC đã thực hiện các bước để cải thiện tính khả dụng, tính thông tin của Báo cáo kiểm toán. Giai đoạn đầu tiên của quá trình này là đối thoại về cách cải thiện Báo cáo kiểm toán và sự hiểu biết sâu sắc về thực tiễn hiện tại.

FRC đã lấy mẫu gần 400 Báo cáo kiểm toán được phát hành trong năm 2021 đối với các công ty lớn để khảo sát, tìm hiểu về hình thức và nội dung của các báo cáo này. FRC đã chỉ ra một số phát hiện chính.

Về trao đổi các xét đoán tính trọng yếu và phạm vi của các cuộc kiểm toán, FRC cho biết, các thước đo lợi nhuận vẫn là lựa chọn ưu tiên phổ biến nhất được sử dụng để xác định tính trọng yếu. Tuy nhiên, các thước đo lợi nhuận đã trở nên ít phổ biến hơn kể từ FRC công bố nghiên cứu trước đó về Báo cáo kiểm toán. FRC cho biết thêm, tỷ lệ các Báo cáo kiểm toán mô tả xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên hiện khá cao.

Về các vấn đề kiểm toán chính (KAM) có sự khác biệt đáng kể. Từ khi yêu cầu phải báo cáo về KAM được đưa ra, những năm qua tỷ lệ báo cáo trình bày KAM lại giảm đáng kể. Về giả định hoạt động liên tục, KAM trong giả định hoạt động liên tục là kênh chính để báo cáo liệu kiểm toán viên có xác định rủi ro cao về vấn đề này trong quá trình kiểm toán không. Các công ty đã áp dụng các cách tiếp cận khác nhau trong việc cơ cấu báo cáo về vấn đề giả định hoạt động liên tục, nội dung nhìn chung nhất quán giữa các báo cáo khác nhau; tuy nhiên, nội dung này thường bị phân tán giữa các phần khác nhau trong Báo cáo kiểm toán. FRC đặc biệt đánh giá cao các Báo cáo kiểm toán đã cung cấp thông tin chi tiết trong ứng phó với rủi ro về giả định hoạt động liên tục./.

Yến Nhi - Thu Hiền
(Theo FRC)
Cùng chuyên mục
FRC đánh giá thông lệ Báo cáo kiểm toán