ghi chi so cong to

EVNHANOI: Thay đổi lịch ghi chỉ số điện không ảnh hưởng tới quyền lợi khách hàng
(BKTO) - Từ ngày 29/02/2024, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng. Việc thay đổi này không ảnh hưởng tới quyền lợi khách hàng.