GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG

Lạng Sơn: Giải ngân vốn đầu tư công quý I/2024 đạt thấp
(BKTO) - Những tháng đầu năm, TP.Lạng Sơn đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên,vẫn còn một số hạn chế trong công tác giao, phân bổ kinh phí, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp…