Giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại tỉnh Hưng Yên

(BKTO) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tỉnh cần làm rõ một số nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc công tác in tài liệu giáo dục địa phương. Tình trạng thiếu giáo viên và công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho nhà giáo. Thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khó khăn của các cơ sở giáo dục khi sáp nhập.

cac-dai-bieu-du-buoi-giam-sat.png
Các đại biểu dự buổi giám sát. Ảnh: Nguồn hungyen.gov.vn

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đinh Công Sỹ làm trưởng đoàn mới đây đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết số 88) và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 (Nghị quyết số 51). Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận; Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Đại Thắng.

Thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, tỉnh Hưng Yên đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ năm học; việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; triển khai kịp thời việc biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên lớp 1, 2, 3, 6,7,10. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã nhận thức đầy đủ về quan điểm, chủ trương đổi mới của Chương trình GDPT 2018, kiên định mục tiêu đổi mới, linh hoạt phương pháp triển khai thực hiện tốt công nghệ thông tin trong soạn giảng, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh; thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy thông qua dự giờ, sinh hoạt chuyên môn. Các cơ sở giáo dục chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt và tự chủ của nhà trường, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên được chú trọng nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018. Công tác thông tin, truyền thông về Chương trình GDPT 2018 được thực hiện bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau, mang lại hiệu quả rõ rệt; nhận được sự đồng thuận từ phụ huynh học sinh và xã hội.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 trên địa bàn Hưng Yên còn gặp khó khăn, vướng mắc như: Số giáo viên trong các cơ sở giáo dục của tỉnh còn thiếu so với quy định về định mức giáo viên/lớp; nguồn tuyển dụng giáo viên các cấp học gặp nhiều khó khăn; việc bồi dưỡng chủ yếu thông qua hình thức online, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng bồi dưỡng; trang thiết bị phục vụ dạy và học ở một số cơ sở giáo dục còn chưa đồng bộ, một số trường học còn thiếu phòng chức năng, thiếu phòng bộ môn; việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương còn gặp khó khăn trong việc in ấn, phát hành do công tác đấu thầu mất nhiều thời gian, thủ tục.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát yêu cầu tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc công tác in tài liệu giáo dục địa phương. Tình trạng thiếu giáo viên và công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho nhà giáo, thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khó khăn của các cơ sở giáo dục khi sáp nhập.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng lãnh đạo các đơn vị gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính giải trình làm rõ một số ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Đinh Công Sỹ đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục bổ sung đưa vào báo cáo các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên; làm rõ hơn việc huy động nguồn kinh phí đầu tư cho việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018; bổ sung thêm những ý kiến phản hồi của giáo viên về các nội dung giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông, công tác tuyển dụng biên chế trong lĩnh vực giáo dục, giá sách giáo khoa, để hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đến làm việc với tỉnh trong thời gian tới./.

Cùng chuyên mục
Giám sát thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại tỉnh Hưng Yên