giao thông

Thụy Điển: Cục Giao thông vận tải cần củng cố công tác giám sát
(BKTO) - Kiểm toán nhà nước Thụy Điển (SNAO) vừa qua công bố một Báo cáo kiểm toán sau khi xem xét công tác kiểm soát, giám sát trong lĩnh vực giao thông vận tải tại Cục Giao thông vận tải.