giao thông

Australia: An toàn giao thông đường bộ chưa được cải thiện
(BKTO) - Kiểm toán nhà nước bang New South Wales (NSW) đã công bố Báo cáo kiểm toán về tình hình an toàn giao thông đường bộ của khu vực trong những năm gần đây và chỉ ra một số vấn đề bất cập.