goi thau

Những loại thuốc sử dụng phổ biến, khối lượng lớn phải đấu thầu tập trung
(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu: Những loại thuốc sử dụng phổ biến, khối lượng lớn phải đưa vào danh sách đấu thầu tập trung (cấp quốc gia, địa phương), lựa chọn các nhà sản xuất, doanh nghiệp đủ năng lực.