Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

(BKTO) - Chiều 27/4, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2022 và phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023).

2.png
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Trần Sỹ Thanh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022. 

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII cũng như các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Vì vậy, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Thành phố phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác năm 2023.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; về giá trị lịch sử và tính thời đại của Lời kêu gọi thi đua ái quốc gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; có biện pháp, giải pháp cụ thể để kịp thời khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn khâu yếu, việc khó để phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, đặc biệt là các phong trào trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng tái định cư thực hiện Dự án đường Vành đai 4, các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” và các ngày lễ lớn của đất nước.

Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động, trong đó đề ra các mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức; bảo đảm hài hòa 3 lợi ích: Lợi ích của người lao động; lợi ích của tập thể, địa phương, đơn vị; lợi ích của xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương “Người tốt, việc tốt”; tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2023-2025.

Chú trọng việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Văn phòng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 15 đơn vị.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Cờ thi đua của Thành phố cho 44 đơn vị./.

Cùng chuyên mục
Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”