Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19

(BKTO) - Hà Nội sẽ triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 theo đúng lộ trình, hiệu quả, kịp thời; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chiến dịch tiêm chủng này.                
   

Tiêmvaccine phòng Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn

   

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 1835/UBND-KGVX về kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2022.

Theo đó, nhằm đảm bảo việc triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2022 đúng quy định, công bằng, minh bạch; tiêm miễn phí cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã triển khai xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách đối tượng theo thứ tự ưu tiên đúng với Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND Thành phố.

Các quận, huyện, thị xã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả phong trào vận động theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố;huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Y tế tổ chức việc thực hiện, triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 theo đúng lộ trình, hiệu quả, kịp thời.

Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung thông điệp truyền thông, thông cáo báo chí, phóng sự truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19; nắm bắt các thông tin phản ánh của nhân dân, dư luận, chủ động trao đổi, kịp thời hướng dẫn các quận, huyện, thị xã./.

THÙY LÊ
Cùng chuyên mục
Hà Nội triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19