HIỆU QUẢ

Gia tăng hiệu quả kinh doanh từ việc phát triển nền khách hàng cá nhân
(BKTO) - Với mạng lưới rộng khắp tại 63 tỉnh thành phố, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) còn dư địa lớn để gia tăng nền khách hàng cá nhân.