HNX tháng 6: Giao dịch phái sinh đạt kỷ lục 506.025 hợp đồng/phiên

(BKTO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh trong tháng 6/2022 giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn tiếp tục diễn biến sôi động. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 lớn nhất từ trước tới nay với 506.025 hợp đồng/phiên.                
   

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 6/2022. Nguồn: HNX

   

HNX cho hay, chỉ số VN30 tại phiên giao dịch cuối tháng 6/2022 giảm 6,28% so với tháng trước và đạt 1,248.92 điểm tại ngày 30/6. Trong khi đó, khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân HĐTL VN30 đạt 312.712 hợp đồng/phiên, giảm 1,57% so với tháng trước, tương ứng giá trị giao dịch (GTGD) theo danh nghĩa hợp đồng bình quân đạt 39.666 tỷ đồng/phiên, giảm 3,89% so với tháng trước.

Đáng chú ý, khối lượng giao dịch sản phẩm HĐTL chỉ số VN30 lớn nhất từ trước tới nay với 506.025 hợp đồng/phiên vào ngày 21/6. Khối lượng mở OI tại ngày cuối tháng 6 đạt 39.943 hợp đồng, tăng 25,78% so với tháng trước, trong đó, ngày 14/6 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng đạt 46.080 hợp đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng KLGD HĐTL VN30 đạt 25.147.021 hợp đồng, GTGD theo danh nghĩa đạt 3.473 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, KLGD 6 tháng đầu năm đạt 209.559 hợp đồng/phiên, GTGD bình quân theo danh nghĩa đạt 28,94 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 10,94% về KLGD và 10,77% về GTGD so với năm 2021.

Về sản phẩm HĐTL trái phiếu Chính phủ, trong tháng 6, giao dịch HĐTL trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm và 5 năm có khối lượng tăng lên đáng kể, trong đó, KLGD HĐTL trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm là 4.000 hợp đồng và HĐTL trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm là 35.266 hợp đồng, tổng GTGD theo danh nghĩa đạt 41.504 tỷ đồng, tăng 62,9% về KLGD và 0,17% về GTGD so với tháng trước. Khối lượng OI HĐTL trái phiếu Chính phủ tại thời điểm 30/6 là 0 hợp đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng KLGD HĐTL trái phiếu Chính phủ đạt 64.782 hợp đồng, tổng GTGD theo danh nghĩa đạt 69.619 tỷ đồng. Các giao dịch đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2022 giảm so với tháng 5/2022, chiếm 1,32% tổng KLGD toàn thị trường so với 1,62% trong tháng 5.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 6/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 1.034.141 tài khoản, tăng 2,81% so với tháng trước./.
HỒNG NHUNG

Cùng chuyên mục
HNX tháng 6: Giao dịch phái sinh đạt kỷ lục 506.025 hợp đồng/phiên