HÒA BÌNH

Hòa Bình: Cần thêm những động lực mạnh mẽ để tăng tốc, bứt phá
(BKTO) - Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm của Hòa Bình ước tăng 3,2% so với cùng kỳ, trong đó có mức tăng đáng ghi nhận của một số ngành, lĩnh vực như: khai khoáng tăng 17,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,3%.